idegrunnlaget OptikkPartner er tuftet på

«Å arbeide som partner» er et samarbeidskonsept utviklet av den nå avdøde svenske management konsulenten Lars Malm og vårt styremedlem og rådgiver Arne J. Halvorsen. Det ble tidlig klart for oss at de styrende tankene i konseptet var de vi skulle utvikle OptikkPartner på.

Å få jobben gjort sammen med og gjennom andre, er den viktigste oppgaven for den som skal drive forretning. Det målet når en ved å arbeide som partner.

Men det er ikke alltid der man havner i forretningsverden. Noen ganger ender man opp som part og motpart, man forhandler og man fordeler. Resultatet er som oftest at 1+1 blir mindre enn 2, det var ikke tanken.

Part og motpart blir vi når vi har motstridende interesser. Da inntar vi standpunkter, og vi slipper de ikke igjen. Vi holder fast på vårt og hver og en synes at han eller hun har rett.

I OptikkPartner er vi strenge mot oss selv i forhold til å ha fokus på felles interesser. Det er de vi må ha fokus på i hverdagen for å kunne være til nytte for våre kunder.

Å arbeide som partner betyr at man ønsker å bidra til at kundene, våre partnere, når sine mål. En slik arbeidsform krever åpenhet fra begge parter, det krever at vi har respekt for ulike utgangspunkter, erfaringsutveksling og dialog. Vi møter gjerne kundene et par ganger i året for å sette våre partnerholdinger under lupen. Vi trenger tilbakemeldinger for å utvikle partnermodellen.

Kompletterende bidrag.

En partnermodell må selvfølgelig ha sitt utspring i kompletterende bidrag. Her er litt av det vi kan bidra med for at våre samarbeidspartnere skal kunne nå sine mål.

Ferieavvikling er noe som kan forstyrre den gode arbeidsflyten i driften. Vi kan hjelpe til her hvis du gir oss tidsforutsetninger og tilstrekkelig innsyn.

Sykdom og permisjoner kommer som oftest ubeleilig. Vi bidrar gjerne til å finne gode løsninger.

Ekstra kapasitet, permanent eller i perioder. Faste avtaler som innebærer ekstra optiker 1, 2 eller 3 dager i uken. Som sparringspartner på bemanning er vi trygge på at vi kan bidra til butikkens lønnsomhet ved riktig utnyttelse av bemanning. Vi bidrar med fleksibilitet.

Rekruttering av optikere til faste stillinger har blitt et problem. Vi vet at mange strever med dette i dag og at det har blitt et hinder for ekspansjon og utvikling. Vi skal ikke påstå at vi kan hjelpe alle som ønsker en ny optiker til sin virksomhet, men ved gode arbeidsmetoder og stort kontaktnett løser vi de fleste. Ta en prat med oss så ser vi hva vi sammen kan få til.

Vår plass i bransjen.

Med dette som utgangspunkt søker vi å finne vår plass i bransjen. Vår plass som samarbeidspartner, ikke konkurrent. Etter 4 år som bemannings- og rekrutteringsleverandør til bransjen er vi ganske så sikre på vår eksistensberettigelse. Samtidig er vi også klare på at vi har mere å bidra med om vi slipper til som en samarbeidspartner. At vi gjennom en åpen og god dialog, med personlig kontakt og rik informasjonsflyt kan bygge en tillitsplattform som gjør at våre kompletterende bidrag kommer enda mer til nytte hos våre samarbeidspartnere.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*