Intervju med Lars Hermanson

Hej Lars, Hur känns det att vara Country Manager för Direkt Optik i Sverige?

Otroligt roligt, spännande och kreativt. Jag gläder mig åt de stora förändringarna i kedjan och att få vara delaktig i detta.

Har du någon gång tvivlat på om det var rätt beslut att tacka ja till jobbet?

Nej, jag har alltid gillat att driva upp företag. Att nu få vara med vid en nystart i Direkt Optiks resa till att bli en betydande aktör på den svenska optik-marknaden är stort. Arbetet jag gör ger mig dagligen ett bevis på att jag gjorde rätt när jag började jobba för Direkt Optik.

Direkt Optik har fått in nya solida ägare. Hans Anders Retail Group med sin starka po-sition i branschen och i Europa och 3i plc Group med sin starka kapitalgrund och sin uppköps och utvecklingserfarenhet i bolag inom Retail. Vad betyder det för Direkt Optik Sverige?

Det betyder mycket, bland annat i stark tillväxt och utveckling, eftersom 3i plc Group under många år har byggt långsiktiga och välmående företag.

Har du haft några tankar om hur denna växtpotential skal realiseras?

Vi kommer satsa på tillväxt inom franchise, där den lokala butiksägaren/entreprenören lo-kalt driver sin verksamhet med hjälp av trygghet och stöttning från huvudkontoret här i Kris-tianstad.

Du har nu varit i företaget i 2 år. Kan du säga något om vad du värdesätter mest med att jobba i Direkt Optik? Något som positivt har överraskat dina förväntningar.

Det är mycket Intressant att jobba i en internationell kedja och att lära av varandra för vida-reutvecklingen de kommande åren. Samtidigt som vi har stor frihet att utveckla Direkt Optik så att det passar den svenska företagskulturen.

Direkt Optik har valt franchise som grund för sin verksamhet. Du har själv lång erfa-renhet som franchisetagare. Kan du säga något om varför en franchisetagare skall välja Direkt Optik som samarbetspartner?

Vi är den enda aktören som erbjuder franchise under dessa fria former, där franchisetaga-ren får mycket friare spelrum på den lokala marknaden, där vi som franchisegivare ägnar oss åt support och stöttning i ett starkt koncept.

Jag utgår ifrån att du har en del tanker i huvudet om framtid och utveckling för bola-get. Har du någon vision om hur Direkt Optik kommer att se ut 2020? Exempelvis hur stora har ni blivit? Vad säger kunderna om er? Vad vill du att era franchisetagare skall säga när i framtiden ser tillbaks och beskriver från 2017 till 2020?

De kommer säga att de var glada att de hoppade på tåget och att Direkt Optik 2020 är något helt annat än 2017.

Till sist Lars, gläder du dig till att gå till jobbet?

Absolut, jag har ett kul och spännande arbete med duktiga medarbetare!

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*