Om oss
Dette er Optikkpartner

Vårt mål

Optikerbransjen er i stadig vekst hva omsetning og antall butikker angår. Etterspørselen etter optikere er stor og det kan være en utfordring for mange arbeidsgivere å oppnå tilfredsstillende bemanning til enhver tid.

Med vår base av freelance-optikere ønsker vi å være en naturlig samarbeidspartner og støttespiller ved å hjelpe til der det er behov som for eksempel ved sykdom, ferieavvikling, permisjoner eller kun i travle perioder. Kanskje bedriften har mulighet for utvikling og vekst ved å ta i bruk innleid arbeidskraft i travle perioder? Prøv det før du ansetter!

Om oss

I 2012 møttes Jon Jørgensen og Tom Flemming i et kontorfellesskap på Kolbotn. Jon med mange års fartstid i bemanningsbransjen og leder og eier av Din BemanningsPartner. Tom med en lang yrkeskarriere innenfor optikk, både som ansatt og selvstendig næringsdrivende.

Som et resultat av denne samlokaliseringen ble Optikkpartner etablert i 2012.

Optikkpartner som baserer sin virksomhet på vikarutleie og rekruttering til optikkbransjen traff et voksende behov i markedet og har i løpet av kort tid vokst seg til å bli bransjens ledende på utleie og rekruttering av optikere. Optikkpartner har derfor kompetanse på to felt: optikerbransjen og bemanning/rekruttering. Vi vil være en plattform både for optikere som ønsker å «freelance» og kunder som har behov for bemanning. Virksomheten drives fra Kolbotn men vi løser oppdrag over hele landet, også noe i Sverige.