Våre rekrutteringskonsepter

Vi har erfarne medarbeidere som bygger rekrutteringen på kunnskap, erfaring, metodikk og engasjement.

Våre rekrutteringskonsepter:

Search – headhunting

Målrettede søk etter optikere. I tillegg til søk i vår database arbeider vi systematisk i markedet med å identifisere aktuelle kandidater. Vi har et bredt kontaktnett i bransjen vi arbeider innenfor. For hvert oppdrag utarbeider vi en ny bruttoliste med aktuelle kandidater som presenteres oppdragsgiver før kandidatene kontaktes. Metoden har gitt gode resultater i et stramt arbeidsmarked, hvor annonsert rekruttering ikke har gitt det ønskede resultat.

Annonsert rekruttering

Vi arbeider også med annonserte oppdrag der kunden ønsker å utlyse stillingen. Her ivaretar vi kandidatkontakten og administrerer søkeprosessen. Vi intervjuer kandidater og kvalitetssikrer disse ved bruk av testverktøy og referanseintervjuer og innstiller til ansettelse. I et stramt arbeidsmarked vil ofte en kombinasjon av de to metodene være å anbefale.

Vurdering av enkeltpersoner

Der kunden selv har utlyst stillingen og håndtert prosessen bidrar vi med en evaluering av sluttkandidater. Dette gjør vi ved å gjennomføre intervju med kandidatene, bruk av testverktøy og referanseintervjuer. Mange som ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosesser selv, opplever at de føler seg usikre når de kommer til selve utvelgelsen.  Her kan vi hjelpe til slik at det blir en god rekruttering.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*